Evidența gestiunii deșeurilor

Evidența gestiunii deșeurilor

Producatorul de deseuri sau, dupa caz, orice detinator de deseuri are obligatia de a efectua operatiunile de tratare sau de a transfera aceste operatiuni unui operator economic autorizat care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deseurilor.

Operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport au obligatia sa transporte deseurile numai la instalatii autorizate pentru efectuarea operatiunilor de tratare.

Detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici prevazuti la alin. (2) au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane.

Mediu Consult îți pune la dispoziție urmatoarele servicii pentru gestionarea in cadru legislative a deseurilor:

  • Identificam si codificarea deseurilor, a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie sau prin import;
  • Instruim personalul cu privire la colectarea selectivă;
  • Oferim suport în încheierea de contracte de preluare a deșeurilor periculoase și nepericuloase;
  • Oferim consultant în întocmirea corectă a formularelor necesare pentru ca transportul deșeurilor să se efectueze conform legislației în vigoare;
  • Intocmim fisele pentru gestiunea deseurilor in conformitate cu HG 856/2002 si a Deciziei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European;
  • Raportare lunara/trimestriala/semestriala/anuala a cantitatilor de deseuri
  • Rapoarte de mediu - rapoarte trimestriale/semestriale/anuale privind emisiile si imisiile de noxe in atmosfera, inventarul anual al emisiilor de gaze in atmosfera, rapoarte anuale de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera, rapoarte privind emisiile de noxe in apa, rapoarte privind poluarea solului, rapoarte privind gestiunea deseurilor

Telefon: 0748 117 175