Autorizația de mediu

Autorizația de mediu

AUTORIZAȚIA DE MEDIU – este actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente sau ai unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea in functiune – art.2, pct.9, din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Mediu Consult îți pune la dispoziție personal specializat pentru intreprinderea tuturor demersurilor necesare în vederea obținerii Autorizației de Mediu:

  • Identificarea tuturor documentelor necesare autorizarii;
  • Intocmirea fise de prezentare si a fiselor tehnice;
  • Inscrierea in Sistemul Integrat de Mediu (SIM);
  • Depunerea documentatiei si asistenta in cadrul vizitei pe teren a consultantilor APM;
  • Comunicarea obligatiilor prevazute in autorizatia de mediu emisa;
  • Asiguram servicii de specialitate pe tot parcursul procedurii de autorizare, precum si in etapele post-autorizare

Telefon: 0748 117 175