Raportări ANPM

Raportări ANPM

Potrivit legislatiei privind regimul deseurilor, toate societatile economice au obligatia de a tine evidenta deseurilor generate si de a depune o serie de rapoarte specifice catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, in functie de activitatea desfasurata, cu frecvente lunara, semestriala sau anuala.

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) asigura respectarea prevederilor specifice privind gestionarea deseurilor pentru siguranta si protectia sanatatii populatiei si a mediului. Aceasta se afla in subordinea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si are atributii in implementarea legilor si politicilor de mediu la scara nationala si locala precum si de raportare catre Agentia Europeana de Mediu.

Mediu Consult îți pune la dispoziție urmatoarele servicii de raportari prevazute de lege catre ANPM:

  • Raportarea lunara, trimestriala sau semestriala a deseurilor generate, conform autorizatiei de mediu sau a legislatiei
  • Raportare in SIM a deseurilor generate si / sau colectate
  • Raportarea semestriala a uleiurilor uzate
  • Raportarea anuala la APM a DEEE-urilor colectate, pe format de hartie
  • Raportarea anuala a acumulatorilor uzati colectati, pana la data de 28 februarie pentru anul anterior
  • Raportari cu privire la gestionarea anvelopelor uzate
  • Raportari cu privire la monitorizarea factorilor de mediu (apa, aer, sol/subsol, zgomot si vibratii)
  • Raportarea anuala a cantitatilor de ambalaje introduse in piata catre Agentia pentru protectia mediului

Telefon: 0748 117 175