Raportări AFM

Raportări AFM

Contribuţiile si taxele datorate Fondului pentru mediu se declară lunar de către persoanele juridice şi persoanele fizice până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea. Declaraţia se depune/transmite la Administraţia Fondului pentru Mediu.

In cazul în care, în anumite perioade, nu se desfaşoara activitate, obligaţia este de a depune lunar declaraţiile de constituire privind obligaţiile de plata la veniturile Fondului pentru mediu cu valoarea contribuţiilor zero.

Echipa Mediu Consult va pune la dispozitie serviciile necesare redactarii rapoartelor specifice, intocmirea acestora si depunerea lor catre Administratia Fondului pentru Mediu, respectand termenele legale.

  • Oferim consultanță și suport privind transferul responsabilității la punerea pe piață a ambalajelor;
  • Oferim consultanță și suport privind transferul responsabilității la punerea pe piață a echipamentelor electrice și electronice;
  • Oferim consultanță și suport privind transferul responsabilității la punerea pe piață a bateriilor;
  • Telefon: 0748 117 175